.

Студенту

Всеукраїнська громадська організація «Український союз пожежної та техногенної безпеки» (УСПТБ)  членами якої є трудові колективи  організації та індивідуальні члени, що працюють в галузі пожежної та техногенної безпеки в усіх регіонах України.

За рішенням Союзу створено у формі приватного підприємства Науково-Технічний Центр УСВППП (ПП «НТЦ УСВППП»), який є базовою організацією Мінрегіону, і основною діяльністю якого є підготовка, перекваліфікація та підвищення кваліфікації кадрів для підприємств галузі пожежної та техногенної безпеки. 

На виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за дорученням Мінрегіону України НТЦ  проводить  підготовку до професійної атестації експертів проектної документації за напрямком «Дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки» та інженерів-проектувальників за напрямком «Дотримання вимог пожежної безпеки».  

Нагадуємо, що з 01.01.2016 року водяться в дію провідній експерт будівельний, експерт  будівельний І та ІІ категорій.

Приватним підприємством НТЦ УСВППП, відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444, з метою забезпечення єдиних підходів до змісту та організації навчання з питань пожежної безпеки,  розроблено програми, які спрямовуються на вирішення завдань з послідовного підвищення рівня підготовки  посадових осіб з питань пожежної безпеки:

- навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки;

 - навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки.

Програми погоджені Державною службою України з надзвичайних ситуацій 05.05.2015 року. Термін підготовки 16 та 24 години.

НТЦ УСВППП отримав дозвіл від 16.11.2011 року на проведення навчання з питань пожежної безпеки з керівниками, посадовими особами, відповідальними особами за забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій України, та для робітників з підвищеною пожежною небезпекою  (Пожежно-технічний мінімум). Термін підготовки 22 години.

 «Науково-технічним центром» були створені умови необхідні для навчання та стажування, а також отримані ліцензії Міністерства освіти України для надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти  за професіями: 

1. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (7136)

2. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних  приладів та 

    автоматики (7242)

3. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації (7233)

4. Електрогазозварник (7212)

5. Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (7244)

6. Зарядник вогнегасників (8163)

Центр НТЦ УСВППП видає диплом державного зразка. 

Навчальний процес включає теоретичне та виробниче навчання. Термін навчання від 1,5 до 5 місяців в залежності від професії та кваліфікації. 

НТЦ УСВППП проводить постійний набір слухачів.

Початок навчання у разі потреби  комплектування  груп.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики професій, на які проводить навчання НТЦ


Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування
Кваліфікація: 3 розряд
Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія:7136.2 Монтажник санітарно-технічного устаткування
Кваліфікація: 4 розряд
Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія: 77242.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Кваліфікація: 4 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія: 77242.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Кваліфікація: 5 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року.

П
рофесія: 77242.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Кваліфікація: 6 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року.

Професія: 77242.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Кваліфікація: 7 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: стаж роботи за професією 6 розряду не менше 1 року.

Професія: 77242.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Кваліфікація: 8 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія: 7233.2 Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації
Кваліфікація: 4 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія: 7233.2 Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації
Кваліфікація: 5 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: стаж роботи монтажником систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 4 розряду не менше 1 року.

Професія: 7233.2 Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації
Кваліфікація: 6 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія: 7212.1. Електрогазозварник
Кваліфікація: 6 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації: завантажити

Професія: 7244.2. Електромонтер охоронно-пожежної сігналізації
Кваліфікація: 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити
Умови підвищення кваліфікації на 4,5,6 розряди: завантажити

Професія: 8163.2. Зарядник вогнегасників
Кваліфікація: 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити

Професія: 8163.2. Зарядник вогнегасників
Кваліфікація: 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги: завантажити


.