.

Об учебном центре

Приватне підприємство «Науково-технічний центр» є підприємством Всеукраїнської громадської організації «Український союз пожежної та техногенної безпеки»

Український союз пожежної та техногенної безпеки (УСПТБ), який був створений в 2004 році, вже на початку своєї діяльності ставив одним із Статутних завдань підготовка кадрів робочих спеціальностей. Таким чином, в 28.08.2007 році був відкритий навчальний заклад “Науково-технічний центр УСВППП” з правами юридичної особи.

Згодом НТЦ отримав ліцензії на 10 професій, серед яких вкрай необхідна професія налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації та інші.

Центр здійснює перепідготовку, навчання робітників іншим (суміжним) професіям, надає методичну допомогу підприємствам, організаціям, фірмам у здійсненні навчання робітників на підприємстві.

Також підготовка та перепідготовка здійснюється за державним замовленням.

Основним видом діяльності центру  – є забезпечення нормативної та нормативно-технічної бази, наукових розробок для галузі техногенного та протипожежного захисту, а також навчання та підготовки кадрів для виконання робіт із забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
НТЦ є базовою організацією Мінрегіону
Методична допомога підприємствам, організаціям у здійсненні навчання робітників на підприємстві. 
У своєму штаті нараховує 38 висококваліфікованих фахівців у галузі техногенної та пожежної безпеки, 4 з яких мають науковий ступінь кандидата технічних наук. 

Для забезпечення якісної професійно-технічної підготовки НТЦ має у своєму розпорядженні відповідні навчальні класи, лабораторії, майстерні, дільниці та підприємства, де працівники можуть проходити навчальну практику.
Навчальні програми схвалені Міністерством Освіти України. 

Союз  та НТЦ має підписані Угоди про співробітництво з:

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

 Українським науково-дослідним  інститутом цивільного захисту 

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Українською федерацією індустрії безпеки

Лігою страхових асоціацій

Українською федерацією служб безпеки

Асоціацією Якості

Державним центром зайнятості населення.

На виконання Статутних завдань та програми діяльності  на 2010 – 2015 роки, разом з державними органами та відомствами, створені та працюють спільні робочі групи з розробки проектів нормативних актів з техногенного та протипожежного захисту об‘єктів..